PUBLICACIÓNS

 • “Entrevista con Álvaro Cunqueiro”, in Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Universidade de Santiago, 1982.
 • “Algunhas notas arredor de Don Hamlet, in A Nosa Terra, Extra 2, 1984 (1991 nova edición acrescentada).
 • “Análise literaria dun fragmento do Merlín, in Comentário de textos literarios, Alhena, Madrid, 1986.
 • Nova Gramática para a aprendizaxe da língua, (con X.C. Rábade, A. González Refoxo e X. Costa), Vía Láctea, A Coruña, 1988.
 • “Questionário de História Contemporánea”, Lluís V. Aracil (con J. Mato), in Agália, 17, 1989.
 • O mundo narrativo de Álvaro Cunqueiro, Agal, A Coruña, 1990.
 • “Estudo-análise de As crónicas do sochantre, in Agália, 25, 1991.
 • O porco de pé no tempo de Joyce”in Vicente Risco: arredor de nós, A Nosa Terra, “A Nosa Cultura”, 14, 1993.
 • “Criaçom e produçom literária na Galiza” in Estudos Portugueses e Africanos, 2º semestre, 1994.
 • Prefácio da 3ª ed. de As cantigas de Pero Meogo de Leodegário A. de Azevedo Filho, Laiovento, Santiago de Compostela, 1995.
 • Río de son e vento. Unha antoloxía da poesía galega, Xerais, Vigo, 1999.
 • “As viaxes imaxinárias de Álvaro Cunqueiro” [1934-35], in Monfadal, 2, 2000.
 • Antoloxía da lírica medieval [1934-35], Biblioteca 120, La Voz de Galicia, 2001.
 • A teatralidade na obra de Cunqueiro. O ano do cometa (estudo crítico), Xunta de Galicia, Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais, Santiago de Compostela, 2004.
 • Álvaro Cunqueiro. Fotobiografía sonora (con Rexina R. Vega), Ouvirmos, Sarria Lugo, 2009.
 • “Un ollar descontínuo ao teatro de Cunqueiro”, in Casahamlet, nº 13, 2011.
 • Haberá primavera. Catorce poemas. Catorce cancións, Libro-disco dedicado a Álvaro Cunqueiro, Galaxia, Vigo, 2011.
 • ‘Carnes, todas. Volátiles, todos…’. Derradeira entrevista con Álvaro Cunqueiro, 5 de xaneiro de 1981.” , in Grial, 192, 2012.